เกมส์เกมส์ ส่งของขวัญวันคริสมาตส์ เล่นเกมเกมส์ ส่งของขวัญวันคริสมาตส์


เกมส์เกมส์ ส่งของขวัญวันคริสมาตส์ เล่นเกมเกมส์ ส่งของขวัญวันคริสมาตส์
วิธีเล่นเกมส์เกมส์ ส่งของขวัญวันคริสมาตส์
วิธีเล่นเกมส์

- จะมีของขวัญจ่าหน้าซอง 4 ชิ้น ให้คลิกเลือกมา 1 ชิ้น

- จำรายละเอียดหน้าซอง เช่น 502 301 หมายความว่าต้องเลือกตึก 502 ห้อง 301

- เมื่อเลือกตึกแล้ว ให้กดลิฟท์ตามชั้นที่จะไปส่งของขวัญ เช่น 301 ก็กดชั้น 3

- คลิกเลือกห้องให้ถูก

เกมส์1000,1000เกมส์,เกมส์ทำอาหาร,เกมปลูกผัก,เกมออนไลน์